Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UR

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Startowa Konferencje Konferencje 2010/2011 26.01.2010 r. - Konferencja Potrzeby I Standardy Rehabilitacji W Chorobach I Po Urazach Ośrodkowego Układu Nerwowego

26.01.2010 r. - Konferencja Potrzeby I Standardy Rehabilitacji W Chorobach I Po Urazach Ośrodkowego Układu Nerwowego

Email Drukuj PDF

Potrzeby I Standardy Rehabilitacji W Chorobach I Po Urazach Ośrodkowego Układu Nerwowego


Program konferencji :

11 lutego (czwartek)

12.00 - Otwarcie konferencji
12.30 – 14.00 Wykłady inauguracyjne1.prof. dr hab. n. med. Marcin Kamiński – Katowice:  Komórki macierzyste – perspektywy i zagrożenia.

2.prof. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek – Rzeszów: Plastyczność układu nerwowego - znaczenie dla neurorehabilitacji.

3.Rácz Oliver MD - Košice: Republic full and active life with diabetes mellitus – a dream or a real possibility?

4.Peter Takáč Assoc. MD, PhD, Andrea Brandeburová  MD, Anna Kubincová  MD - Košice: Rehabilitation of a haemophiliac patients after head trauma.


14.00 – 15.00 - Obiad

15.00 - 16.30 Sesja IProf. Andrzej Kwolek, prof. Zbigniew Śliwiński, prof. Marek Woźniewski

1. Aleksander Kabsch - Poznań: Kulturoznawcza rola rehabilitacji.

2. Leszek Sikorski, Elżbieta Bobiatyńska - Warszawa:  Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania  Niepełnosprawności i Zdrowia oraz jej implementacja  w dziedzinie rehabilitacji.

3.Marek Woźniewski – Wrocław:  Rehabilitacja w onkologii - konieczność czy zbędny luksus.

4. Bartłomiej Szrajber - Łódź: Analiza  jakości życia osób wybudzonych ze śpiączki po urazie czaszkowo- mózgowym.

5.David Butt - Winsen: Rehabilitacja w okresie wczesnym udaru na oddziale udarowym.

6.Karolina Probosz – Kraków: Model kompleksowej rehabilitacji po uszkodzeniu mózgu u dorosłych – ocena wyników terapii funkcji poznawczych.

7. Małgorzata Pisula - Kraków: Terapia logopedyczna dorosłych pacjentów po uszkodzeniu mózgu.

8. Agnieszka Zagórska - Kraków: Poprawa funkcji równoważnych u osób po uszkodzeniu mózgu.


przerwa na kawę i pączki

17.00 – 19.00 Sesja IIProf. Bogusław Frańczuk, prof. Tetyana Boychuk, prof. Andrzej Maciejczak

1. Zbigniew Śliwiński - Zgorzelec:  Metoda MBO w leczeniu dysfunkcji narządu ruchu.

2. Bogusław Frańczuk, Magdalena Wilk-Frańczuk - Kraków: Indywidualizacja programu rehabilitacji chorych po endoprotezoplastyce stawów kończyn dolnych.

3. Marek Krasuski - Konstancin: Uszkodzenia potyliczno-kręgowe u chorych z Reumatoidalnym Zapaleniem Stawów.

4. Krystyna Księżopolska-Orłowska - Warszawa:  Niefarmakologiczne leczenie osteoporozy

5.. Bożenna Karczmarek-Borowska -  Rzeszów: Rehabilitacja u kobiet po operacyjnym leczeniu raka piersi.

6. Tetyana Boychuk – Iwanofrankowsk: Skuteczność leczenia ambulatoryjnego chorych z zespołami bólowymi kręgosłupa.

7. Mariusz Drużbicki, Grzegorz Przysada, Krzysztof Kołodziej, Justyna Rykała, Justyna   Podgórska – Rzeszów: Ocena chodu chorych z niedowładem połowiczym po udarze mózgu z wykorzystaniem Wisconsin Gait Scale – doniesienie wstępne.

9. Jolanta Kujawa - Łódź:  Analiza porównawcza wykorzystania zogniskowanej i radialnej fali uderzeniowej w rehabilitacji medycznej.

10.Rafał Słoniak - Rzeszów: Rehabilitacja osób z ograniczonym polem widzenia.

11.Joanna Zając, Andrzej Maciejczak – Rzeszów, Tarnów: Skuteczność przezskórnej nukleoplastyki mierzona zmianami  w jakości życia.


17.00 – 19.00  Sesja studencka


Prof. Jolanta Kujawa, prof. Krystyna Księżopolska-Orłowska, prof. Andrzej Kwolek

1. Aleksandra Mysiak – Uniwersytet Rzeszowski: Stan wiedzy studentek Uniwersytetu Rzeszowskiego na temat profilaktyki raka piersi.

2.Marcin Michalec - Uniwersytet Rzeszowski:  Czynniki wpływające na częstość występowania bólu  barku u chorych po udarze mózgu w okresie do trzech miesięcy od zachorowania.

3. Romuald Włodyka – Uniwersytet Rzeszowski:  Wpływ ćwiczeń Tai Chi, Chi Kung na zdolność do relaksacji osób zdrowych.

4.Ewa Mazur – Uniwersytet Rzeszowski: Porównanie aktywności fizycznej i postawy ciała dzieci szkolnych  z nadmierną  i prawidłową masą ciała.

5.Aldona Kubusiak – Uniwersytet Rzeszowski: Porównanie sprawności i aktywności fizycznej dzieci szkolnych z nadmierną i prawidłową masą ciała.

6. Agnieszka Przyszły- Uniwersytet Rzeszowski: Protezowanie i rehabilitacja dzieci z wrodzonym ubytkiem lub brakiem kończyn.

7. Dorota Wilkoszewska - Uniwersytet Rzeszowski: Efektywność metody Weroniki Sherborne

8. Ewa Ratusznik – Uniwersytet Rzeszowski: ocena wyników wczesnej rehabilitacji w wybranej grupie osób z zespołem cieśni kanału nadgarstka po operacyjnym odbarczeniu nerwu pośrodkowego.


20.00 - Kolacja towarzyska – Hotel Prezydencki12 lutego (piątek)

8.30 – 9.30    Warsztaty:


1. Zbigniew Śliwiński: - Zgorzelec - Możliwości testów skryningowych kinesiologii tappingu w diagnostyce różnicowej obręczy barkowej.

2. Rafał Słoniak, Tomasz Tittinger: Manualne badanie i terapia obręczy kończyny górnej.

3. Beata Piasecka – Lublin – Wczesna diagnostyka niemowląt   wg neurofizjologicznych metod.


7.30– 10. 30 Sesja plakatowa


Prof. Bartosz Korczowski, prof. Sławomir Snela

1. Iwona Rościszewska, Justyna Masełek- Rzeszów: Ograniczenie pola widzenia - etiologia i leczenie.

2. Rafał Słoniak, Tomasz Tittinger - Rzeszów: Próba określenia standardu rehabilitacji pacjenta z chorobą przeciążeniową kręgosłupa przy możliwym
współwystępowaniu choroby onkologicznej.

4. Rafał Słoniak, Tomasz Tittinger - Rzeszów: Porównanie wyników badania klinicznego kręgosłupa lędźwiowego z obrazem TK i MRI.

5. Łucja Wilk, Rafał Słoniak - Rzeszów: Patologia obwodowego układu nerwowego w wyniku choroby onkologicznej - etiologia, podział, leczenie i rehabilitacja.

6. Kurowska Elżbieta – Wpływ kinezyterapii na jakość życia kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu (WNM).
7.Ewa Puszczałowska-Lizis, Paweł Lizis – Rzeszów, Kielce: Wpływ systematycznego usprawniania w okresie późnym na stan funkcjonalny kończyny górnej u kobiet po mastektomii

8.Elżbieta Jopek-Domka, Renata Kielnar- Rzeszów: Ocena efektów rehabilitacji na podstawie wybranych parametrów próby wysiłkowej u chorych z chorobą niedokrwienną serca

9. Artur Sochacki, Mirosław Probachta - Rzeszów: Wpływ uprawiania rugby  na wózkach na jakość życia osób po urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym kręgosłupa

10. Iwona Opalińska, Łukasz Oleksy, Mariusz Drużbicki, Renata Kielnar, Julian Skrzypiec –   Rzeszów.  Wykorzystanie akcelerometrów do oceny ruchów kończyny górnej. Doniesienie wstępne

11. Tomasz Ridan, Elżbieta Mirek, Monika Walczyk - Kraków: Ocena efektów terapii pacjenta po stłuczeniu pnia mózgu – studium przypadku

12.Tomasz Ridan, Adrian Kużdżał, Danuta Piotrowska - Kraków: Ocena rehabilitacji chłopca z mózgowym porażeniem dziecięcym, na przykładzie programu usprawniania w Ośrodku Rehabilitacyjnym „Zabajka 2” w Złotowie”

13.Kilowiec Anna – Kraków: Rehabilitacja ruchowa pacjentów po uszkodzeniach mózgu – ocena wyników na podstawie wskaźnika Barthel.

14.Elżbieta Kurowska: Wpływ kinezyterapii na jakość życia kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu (WNM)

11.00 – 12.45   Sesja III

Prof. Serhiy Nyankovskyy, dr Marek Krasuski, prof. Ludwika Sadowska

1. Joanna Dubelt, Renata Koncewicz, Ewa Zienkiewicz – Lublin:  Udary mózgu u dzieci.

2. Serhiy Nyankovskyy, Pakulova-Trotska Y. – Lwów: Stan odżywienia  dzieci z porażeniem mózgowym.

3. Joanna Dudek, Magdalena Chuchla, Daniel Szymczyk, Katarzyna Bazarnik- Mucha, Łukasz Oleksy, Sławomir Snela- Rzeszów: Analiza porównawcza parametrów czasowo- przestrzennych chodu dzieci z mózgowym porażeniem w odniesieniu do klasyfikacji GMFCS.

4. Jolanta Taczała,  Mirosław Wiciński, Cezary Łuckiewicz – Lublin: Możliwości usprawniania a oczekiwania rodziców dzieci po przebytym udarze mózgu w materiale Oddziału Rehabilitacji Dziecięcej w latach 2004-2008.

5. Barbara Goraj-Szczypiorkowska, Renata Skalska-Izdebska, Agnieszka Kurach, Iwona Zawada- Rzeszów: Aspekt hydroterapii w nowoczesnych metodach rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na podstawie metody Hallwicka.

6. Katarzyna Zajkiewicz, Katarzyna Barabasz - Rzeszów: Ocena wysklepienia stóp dzieci w okresie od rozpoczęcia nauki szkolnej do skoku pokwitaniowego.

7. Lucyna Sitarz, Teresa Pop, Opalińska Iwona - Rzeszów: Ocena wczesnego rozwoju psychoruchowego bliźniąt urodzonych przedwcześnie.

8. Piotr Pyrcz, Grzegorz Przysada, Katarzyna Skręt, Mariola Kędra, Mariusz Drużbicki - Rzeszów: Historia sportu niepełnosprawnych  na Podkarpaciu - cudze chwalicie swego nie znacie.

9.Halina Bartyzel – Lechforowicz, Agnieszka Kużniar, Elżbieta Antosiewicz, Katarzyna Sobczak – Rzeszów: Jakość życia osób w wieku geriatrycznym na terenie miasta Rzeszowa i okolic w aspekcie medycznym, psychologicznym i ekonomiczno – społecznym.

11.00 - 12.45  Sesja IV

Prof. Bożenna Karczmarek-Borowska, prof. Bogumił Lewandowski, prof. Anna Pietruszyńska-Wilmowska

1. Anna Mika, Łukasz Oleksy, Edyta Mikołajczyk, Anna Marchewka – Kraków: Analiza zmian w aktywności bioelektrycznej mięśni przykręgosłupowych podczas chodu w obuwiu na niskich i na wysokich obcasach.

2.Łukasz Oleksy,  Anna Mika, Błażej Szczerbaniewicz, Renata Kielnar – Kraków, Rzeszów: Ocena zaburzeń w obrębie mięśni narządu żucia z wykorzystaniem elektromiografii powierzchniowej (sEMG).

3.Katarzyna Hojan, Łukasz Oleksy - Poznań: Propozycja zastosowania elektromiografii powierzchniowej w doborze protez piersi u kobiet po mastektomii – doniesienie wstępne.

4.Renata Kielnar, Łukasz Oleksy, Joanna Grzegorczyk -  Rzeszów: Różnicowanie  napięć bioelektrycznych mięśni przykręgosłupowych u aktywnych seniorów.

5.Jolanta Zwolińska, Andrzej Kwolek – Rzeszów: Czy tradycyjne metody elektrodiagnostyczne można wykorzystać  do diagnozy i oceny efektów leczenia zachowawczego pacjentów z zespołem cieśni kanału nadgarstka

6.Andżelina Wolan-Nieroda, Andrzej Maciejczak, Grzegorz Przysada, Agnieszka Depa, Ewa Szeliga - Rzeszów: Jakość życia osób po złamaniu kręgosłupa w odcinku C1/C2.

7.Wiesław Guz - Rzeszów: Guzy kręgosłupa w obrazie TK, MRI.

8.Łucja Wilk - Rzeszów: Diagnostyka, podział i leczenie onkologicznych chorób związanych z kręgosłupem.

9.Anna Słupik - Warszawa: Zastosowanie wybranych metod fizjoterapii w codziennej praktyce fizjoterapeutycznej. Elektromiografia powierzchniowa. Trening równowagi.

10. Ewelina Żak – Gliwice: Zastosowanie aktywnej ortezy w leczeniu pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym

13.00 Zakończenie Konferencji
 

Z galerii ...


Warning: Creating default object from empty value in /home/www/univ.rzeszow.pl/bpron/htdocs/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/univ.rzeszow.pl/bpron/htdocs/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/univ.rzeszow.pl/bpron/htdocs/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/univ.rzeszow.pl/bpron/htdocs/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/univ.rzeszow.pl/bpron/htdocs/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/univ.rzeszow.pl/bpron/htdocs/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/univ.rzeszow.pl/bpron/htdocs/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/univ.rzeszow.pl/bpron/htdocs/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/univ.rzeszow.pl/bpron/htdocs/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/univ.rzeszow.pl/bpron/htdocs/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/univ.rzeszow.pl/bpron/htdocs/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/univ.rzeszow.pl/bpron/htdocs/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/univ.rzeszow.pl/bpron/htdocs/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/univ.rzeszow.pl/bpron/htdocs/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/univ.rzeszow.pl/bpron/htdocs/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/univ.rzeszow.pl/bpron/htdocs/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/univ.rzeszow.pl/bpron/htdocs/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/univ.rzeszow.pl/bpron/htdocs/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/univ.rzeszow.pl/bpron/htdocs/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/univ.rzeszow.pl/bpron/htdocs/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/univ.rzeszow.pl/bpron/htdocs/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/univ.rzeszow.pl/bpron/htdocs/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/univ.rzeszow.pl/bpron/htdocs/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/univ.rzeszow.pl/bpron/htdocs/modules/mod_random_image/helper.php on line 85
2013kajaki 19.jpg

Ankieta

Jakiej oferty pomocy oczekujesz od BON?