Dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym

czwartek, 01 sierpnia 2013 07:30 Administrator
Drukuj

Przypominamy, że od ubiegłego roku akademickiego o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym, ze środków PFRON, można ubiegać się w ramach pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD” zamiast "STUDENT II". 

Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w programie, można zapoznać się pod adresem: (czytaj)

Z warunkami dofinansowania (maksymalna wysokość dofinansowania) można się zapoznać pod adresem: (czytaj)

Jednocześnie informujemy, że program „Aktywny samorząd” przewiduje możliwość refundacji kosztów poniesionych w okresie do 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku (czytaj rozdział VII programu).

Nadmieniamy również, że refundacja kosztów nauki z w/w programu nie ma wpływu na decyzje o przyznaniu stypendium z UR dla osób z niepełnosprawnością.